Birthlist item Marilyne & Jef
Birthlist item Marilyne & Jef
Birthlist item Marilyne & Jef
€69.00

Birthlist item Marilyne & Jef

 

5-6Y: 44cm


 

Size tabel:

  •  80-87cm - 9-12kg - 18-24M
  •  87-100cm - 12-15kg - 2-3Y
  • 100-110cm - 15-18kg -3-4Y
  • 110-120cm - 18-20kg - 5-6Y
  •  120-125cm - 20-22kg - 6-7Y